Malo e lelei and welcome to Room 5.
This is a Tongan bilingual class. We learn to speak in Tongan and in English.
Children are happy to come to school everyday to learn how to read and write.

Ko e Fa’ahita’u Fakatōlau

'I he fiema'u ke mahino 'a e to'onga mo e liliu 'oku hoko he ngaahi fa'ahita'u´ na'e fiema'u ai ke sio mo fakatokanga'i 'e he fānau´ki natula ke nau hu ki tu'a 'o sio ki [...]

By |2023-02-14T12:10:06+13:0025th April 2019|Room 5, Z2018 posts|Comments Off on Ko e Fa’ahita’u Fakatōlau
Follow this Category: Room 5
X

Follow this Category: Room 5

E-mail : *