Loki 5 : Na’e fu’u fiefia ‘a e fānau ako ‘o e Loki 5 he ko e fuofua taimi ko ‘eni ke nau o ai ‘o fanongo, sio  mo ako ki he feitu’u na’e nofo ai ‘a e Kainga Maori he Mo’unga ‘o Mangere ‘a ia ‘oku ui ko Te Pane o Mataoho´. Na’a nau ako ki he ‘uhinga ‘a e ngaahi tafungofunga, ngaahi fu’u luo mo e maka ‘oku ‘i he mo’unga´, pehē ki he’enau to e kumala mo e anga hono fakatolonga ‘enau me’akai´.