Ne lava atu ‘a e ni’ihi ‘o e fānau mei Sia Ua, ‘o fakakakato e taha ‘o e ngaahi faka’amu, ke fengāue’aki pea mo e komiunitī. Ne fakahoko ‘a e fatongia ni ki he taha ‘o e ngaahi siasi Tonga ‘o ‘Otala′.

‘I he’emau a’u atu′, ne talitali fiefia mai kimautolu ‘e he hou’eiki ‘o e siasi pea pehē ki he kau toulekeleka ‘o e siasi ni fakataha pea mo ‘enau fānau mei he’enau ki’i kinitī.

Ne kamata’aki ‘a hono talitali lelei kimautolu ‘e he taha ‘o e ngaahi tamai mei he siasi kimu’a pea toki fakahoko leva ’emau ngaahi faiva.

 

 

\