Ko e taha ‘o e konga mahu’inga ‘o e ako ‘a e fānau′, ko ‘enau ‘ilo’i kinautolu pea mo e feitu’u ‘oku nau nofo ai′. Koe’uhi′, ko ‘enau nofo ‘i Mangele ni, koia ne pau ai ke nau ‘ilo e ngaahi feitu’u mahu’inga ‘o e feitu’u ni, pea ne kau heni ‘a e mo’unga ‘a ia ‘oku ‘iloa ko Te Pano o Mataoho (Mangere Moutain).

Ne kau ‘a e ‘a’ahi ne fakahoko ‘e he fānau ki he feitu’u ni, he taimi fakafiefia kiate kinautolu, he neongo ko e konga lahi ‘o kinautolu ne ‘ikai tenau sola ki he feitu’u ni, ka ne nau ako heni e ngaahi me’a lahi heni, tautautefito ki he tu’unga fakahisitōlia ‘o e feitu’u ni.

‘Oku hā atu ‘i lalo ‘a e konga ‘o e ngaahi fakamatala ‘a e fānau mei he ‘a’ahi ne nau fakahoko′

NGAAHI TOHI ‘A E FĀNAU′

NGaahi ‘Ata mei he ‘a’ahi ‘a e fānau′

Ko e hake ena ‘a e fānau ki he mo’unga′.Ko e ngaahi feitu’u mahu’inga ‘i he mo’unga′
Ko e mālōlō ena ‘a e fānau he mo’unga′.
Ni’ihi ena ‘o e ngaahi ngāue ne fakahoko ‘e he fanau he mo’unga′.