Ko e uike fakakoloa ‘a hono fakamanatua koia ‘o e Uike Lea Faka-Tonga ‘o e ta’u ni.

 

Polokalama ‘o e Uike lea faka-Tonga

Talitali Māfana ‘o Jenny Latu Salesa ‘e he ‘Iuniti Sia Ua

Fe’auhi lea kalasi 5 mo e 6 ‘a e ngaahi ako ki he 2018

Fe’auhi lea kalasi 7 mo e 8 ‘a e ngaahi ako ki he 2018

 

Fakamatala mei he Manukau Courier

Screen Shot 2018-09-24 at 7.38.43 AM

Ni’ihi leva eni ‘o e ngaahi taa mei he Uike.

Screen Shot 2018-09-19 at 8.09.06 PM