More photos celebrating Samoan Language Week 2020

Day 2 = Aso Lua / Tuesday

Ta’ita’i o le Aso / Hosts for the day = Trusting Kiliata and Chelcie Elia.

Pese Lotu / Hymn = Masina Va’aia Bilingual Unit.

Faitau le Tusi Paia / Bible Reading = Diandre Taua’i.

Tatalo / Prayer = Keneti Lema.

Tautalaga / Samoan Speeches = Caylah Hunt and Rejoice Feomaia.

Alaga Atu / Shout Out = Onosa’i Tulaga and Diandre Taua’i.

Fuaiupu o le Aso / Phrase of the Day = Noela Vaifale and Felila Wiki-Dolan.

Aso Lua / Tuesday     https://youtu.be/j79rwpBlUO4