Aati ‘i he loki 9a 

    

‘I he ‘aho Tūsite 3 ‘o Sepitema, na’e fai ’emau aati. Na’a mau ako ki hono tā ‘a e kupesi manulua mo talanoa’ ki hono ngaue ‘aki ‘o e ngaahi kupesi kehekehe’.