Ne kau fakataha ‘a e kalasi 7 mo e 8 ‘a Sia Ua′ mo e toenga ‘o e ako′ ‘i hono hiko ‘o e veve pea mo hono fakama’a ‘o ‘ikai ngata pe ‘i he ‘apiako′,  kae kau atu mo e ngaahi hala takatakai ‘i he ‘apiako′.