IMG_3304 IMG_3370 IMG_3372 IMG_3373 IMG_3376 IMG_3390 IMG_3398 IMG_3459

Fiefia lahi ‘ae fanau ‘i he ‘enau tui honau ngaahi teunga faka-Tonga. Na’e fakaha ‘ehe fanau ‘enau tui ‘ae ngaahi teunga kihe fai’aho pea moe kalasi kehekehe ‘oku loto ki ai e famili.