Ko e taha ‘o e tapuaki ‘oku ‘inasi ai ‘a e ‘Iuniti Sia Ua ‘i he ‘apiako Sutton Park ko hono vã ko ia mo e Kolisi Kuini Salote. Koe’uhi ko e vaa ni ne foaki ai ‘e he ‘Apiako Satoni ‘a ‘ene tokoni ki he kolisi ni koe’uhi ko e ngaahi maumau ne hoko koe’uhi ko e faingata’a fakaenatula koia ko “Gita”.

Kolisi Kuini Salote

Education Gazette Article